The week's best photos

«Previous
7 of 28 Photos
Next »
APTOPIX South Korea Daily Life
«
  • APTOPIX Minnesota Weather
  • APTOPIX Ukraine Circus
  • APTOPIX AFC Championship Football
  • APTOPIX South Korea Daily Life
  • APTOPIX Australian Open Tennis
  • APOTPIX Utah Daily Life Weather
  • APTOPIX Britain Weather
»
APTOPIX South Korea Daily Life
Umbrellas are displayed in front of Seoul City Hall in Seoul, South Korea, Tuesday, Jan. 22, 2013. This display symbolizes Seoul public officials' intention to be an umbrella for Seoul citizens.(AP Photo/Ahn Young-joon)